1 2 3
 

Publikacije/Publications

Slovenska literarna dela na 
glasbenogledališkem odru


Avtor je v ospredje postavil vprašanje vpliva slovenske literature 
na glasbenogledališka dela: opero, opereto in balet.


V začetku postreže avtor bralcu s statističnimi podatki, izpostavi vprašanje 
libreta in opozori na pomanjkanje zanimanja slovenske muzikologije za 
tovrstno problematiko.
Osrednji del tvori kronološki pregled literarnih del, ki so jih skladatelji 
prevzeli za podlago odrskim delom. Še zlasti dragoceno je, da pisec omenja 
tudi tista glasbena dela, ki do danes še niso bila izvedena.
Najnovejša publikacija dr. Henrika Neubauerja pomeni veliko pridobitev 
v slovenski strokovni literaturi in vzpodbudo za nadaljnje raziskovanje. 
(povzeto po predstavitveni recenziji Špele Tršinar)
Založilo: Slovensko komorno glasbeno gledališče, Ljubljana 2004, 30 str.
IZID KNJIGE JE PODPRLA MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Karakterni plesi


Osebno mislim, da je med njegovimi številnimi knjigami ta knjižica 
"Karakterni plesi - Plesi evropskih narodov na gledališkem odru" 
poleg 'nemalo truda' tudi njegov osebni uspeh. Tako precizna 
razčlemba vsakega giba in koraka posebej je razumljiva za vsakega, 
ki se bo hotel seznaniti s plesi različnih narodov in je vredna 
velikega spoštovanja in pohvale...


Najnovejša publikacija dr. Henrika Neubauerja pomeni lepo pridobitev 
za vse, ki uporabljajo te plese in se želijo podrobneje seznaniti z njimi. 
(povzeto po spremnem komentarju Lidije Sotlar)

Založilo: Slovensko komorno glasbeno gledališče, Ljubljana 2005, 51 str.
IZID KNJIGE JE PODPRLA MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Spomini balerine


Spomini balerine

Avtobiografska knjiga Lidije Sotlar vsebuje skoraj 60-letno 
spremljanje slovenskega in zlasti ljubljanskega gledališkega in 
baletnega življenja skozi prizmo prve plesalke ljubljanskega 
baletnega ansambla, bogato ilustrirano s 
fotografijami, ki obsega 
obdobje od leta 1944 do 2001.
To je hkrati prva knjiga osebnih spominov kake vrhunske baletne 
poustvarjalke, ki je s svojim umetniškim delom pomembno 
vplivala na polstoletno baletno zgodovino pri nas.
V knjigi so poleg osebnih doživetij opisani koreografi, pedagogi, 
baletne plesalke in plesalci pa tudi drugi operni in dramski umetniki. 
Prek njenega življenja v dvoje z možem Bertom, enim od 
najpomembnejših slovenskih filmskih in dramskih igralcev, 
so v knjigi pronicljivo opisani tudi naši in večina tujih filmskih 
umetnikov, ki so bodisi ustvarjali pri nas ali jih je Bert Sotlar srečeval 
pri delu v tujini.  Za njeno pisanje sta značilni izjemni 
objektivnost in resnicoljubnost.
(povzeto po spremnem komentarju Henrika Neubauerja)
Založilo: Slovensko komorno glasbeno gledališče, Ljubljana, 2006

 

 Obrazi slovenskega baleta
Obrazi slovenskega baleta


Ta knjiga je posvetilo in spomin na vse baletne plesalke in plesalce, 
ki so s svojim znanjem in požrtvovalnim delom pomagali utrditi položaj 
baletne umetnosti v Sloveniji, spomin na tiste, ki še vedno delujejo z istim 
ciljem, kot tudi tiste, ki jih, žal, ni več med nami.(spremni komentar 
avtorja h knjigi)

Založilo: Slovensko komorno glasbeno gledališče, Ljubljana 2008, 152 str.
IZID KNJIGE JE PODPRL JAVNI SKLAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
 
Vse pravice pridrane © 2016 | Oblikovanje martinrotovnik.com