1 2 3
 

Glasbeni utrip � sreda, 12. november 2014

 Slovensko komorno glasbeno gledali�če nadaljuje z uspe�nimi predstavami, ki se vrstijo po vsej Sloveniji. Tokrat so na odru Linhartove dvorane Cankarjevega doma, uprizoril groteskno operno kriminalko v enem dejanju �Zmikavt in stara devica�, ki jo je napisal Gian Carlo Menotti.

Kratek komentar po petkovi premieri je pripravil Dejan Juravić:

Slovensko komorno glasbeno gledali�če �e vrsto let bogati slovensko operno kr�jino. Dru�tvo je bilo ustanovljeno leta 1996, opazneje pa sooblikuje slovenski glasbeni prostor od leta 2000. V dobrih 14-ih letih je tako pripravilo vrsto samostojnih produkcij ali koprodukcij. Spomnimo, da je bila ena odmevnej�ih predstav januarja letos � Piccinnijeva �La Cecchina� � ki sta jo občinstvo in kritika dobro sprejela.

Minuli petek so na svoj račun pri�li ljubitelji kriminalk, pa tudi tisti, ki imajo radi glasbo, saj smo na odru Linhartove dvorane, prvič v Sloveniji, spremljali komično enodejanko �Zmikavt in stara devica� Gian Carla Menottija. Uprizoritev komične enodejanke �Zmikavt in stara devica� je bila v slovenskem jeziku ob spremljavi komornega ansambla, v sestavi: pianistka Darja Mlakar Male�ič, violinist Nejc Avbelj, violončelistka Katarina Kozjek, klarinetist in saksofonist Matic Titov�ek ter fagotist Miha Mitev. Za dirigentskim pultom pa je bil Simon Dvor�ak.

Re�iserka Nana Milčinski je postavila opero v nami�ljeni radijski studio. �Glas iz re�ije� nas je vodil skozi predstavo kot tudi izvajalce na odru, saj so napovedi bile uporabljene za didaskalije. Duhovite domislice pa so popestrile dogajanje �tirinajstih prizorov na odru in �sprostile� nastopajoče med čakanjem fiktivnih vklopov v radijski eter. Konceptualno smo na začetku opere spremljali prihod ansambla in dirigenta kot tudi �tirih pevskih solistov, ki so nastopali z drugim imenom. Torej gospodična Todd je bila Vlatka Or�anić, gospodična Pinkerton Rebeka Radovan, Laetitia Katja Konvalinka in kot Bob Rok Bavčar.

Pevske kreacije solistov so bile zgledno oblikovane in ob spremljavi komornega ansambla dobro podprte. Vlatka Or�anić je blestela tako v igri kot v pevskem oziru, in zdi se, da je pevki vloga kar pisana na ko�o. Rebeka Radovan je zadela bistvo spletkarske in zadirčne gospodične Pinkerton, Rok Bavčar pa je bil naiven, vendar prebrisan Bob. Katja Konvalinka, tokrat v vlogi hi�ne pomočnice Laetitie, je znova dosegla visoko interpretativno raven.

Slovensko komorno glasbeno gledali�če je z uprizoritvijo Menottijeve opere �Zmikavt in stara devica�, znova dokazalo, da je v svetovni operni zakladnici �e veliko del, ki jih nismo videli in sli�ali na domačih tleh. Ne preostane nam nič drugega kot čakati na naslednji projekt in prepričan sem, da nas bodo znova presenetili z kakim raritetnim opernim naslovom. 


Novi tednik, 30.10.2014
Opera s sodobnim pridihom
 
Premierna uprizoritev opere Zmikavt in stara devica v Velenju navdu�ila �tevilno obinstvo
Opera pot v savinjsko regijo najde le redko. Zato smo lahko �e toliko bolj veseli, da si je takrat mogoče ogledati kakovostne predstave tovrstne glasbeno-gledali�ke zvrsti. In prav ena tak�nih je bila v petek zvečer v Kulturnem domu Velenje. Priznani slovenski solisti so ob spremljavi orkestra Slovenskega komornega glasbenega gledali�a premierno uprizorili groteskno operno kriminalko v enem dejanju Zmikavt in stara devica. Italijansko-ameri�ki skladatelj Menotti jo je napisal leta 1939 kot radijsko opero, a je bila nato kmalu uprizorjena na odrskih deskah. Slovensko različico te zabavne komične glasbene predstave, ki govori o zmikavtu, ki pobegne iz zapora, in ga nato pod streho vzameta starej�a gospa in njena slu�kinja, je re�iserka Nana Milčinski postavila v sodoben radijski studio. Gledalci tako lahko poleg zanimive scenske uprizoritve opere spoznajo zakulisje radijskega dela. �Opera Zmikavt in stara devica je bila �e v zaetku napisana kot radijska igra, zato sem se jo odločila kot igro v igri postaviti v sodoben kontekst. Ker gre za groteskno predstavo, so bile tudi vse te�ave, ki se dogajajo v radijskih studiih, precej napihnjene,� pojasnjuje re�iserka, ki je zadovoljna, da jim je v mesecu in pol uspelo pripraviti in uskladiti vse elemente predstave, zato so lahko nastopajoči na odru v petek le �e u�ivali. 
Petje pospremila dovr�ena igra 
V operi, ki govori v prvi vrsti o sprevr�eni morali in neumnostih, so nastopili znani slovenski solisti, kot so Vlatka Or�anić, Katja Konvalinka, Rebeka Radovan in Rok Bavčar. �e posebej se je v glavni vlogi gospodične Todd izkazala Or�anićeva, ki je z dovr�enim nastopom jemala dih �tevilnemu občinstvu. Petje ji je namre uspelo do zadnje podrobnosti uskladiti z odrskimi gibi in mimiko na obrazu. �Za mano so dolgoletne izku�nje nastopanja v različnih operah in na razlinih pomembnih evropskih glasbenih festivalih. Z veseljem sem sodelovala tudi pri tem projektu in kot se je lahko videlo, na odru skupaj z ostalimi člani ekipe u�ivala od začetka do konca,� je po predstavi povedala Vlatka Or�anić, ki je sicer prvakinja Opere SNG Ljubljana in redna profesorica na zagreb�ki glasbeni akademiji. Za piko na i je poskrbel orkester Slovenskega komornega glasbenega gledali�ča pod vodstvom Simona Dvor�aka. 
Prvič kot koproducent opere 
Opera je nastala v koprodukciji Festivala Velenje, Cankarjevega doma, SNG Opera in balet Ljubljana. Festival Velenje je v vlogi koprodukcijskega partnerja pri pripravi opere sodeloval prvi. �V �estih letih delovanja smo se sprehodili po različnih umetni�kih zvrsteh. Prvenstveno smo se posveali muzikalom, lotili smo se tudi baleta, opera pa je bila zvrst, ki je do zdaj �e nismo osvojili. Zato smo bili zelo veseli pobude Slovenskega komornega glasbenga gledali�ča, da bi skupaj pripravili projekt,� pravi direktorica festivala Barbara Pokorny. Pri tem so Velenjčani v celoti sami poskrbeli za tehnični del, od ozvočenja do svetlobnih učinkov. Dr�avno povezovanje in ustvarjanje skupnih projektov je nenazadnje tudi dobra popotnica za Festival Velenje za njegovo prepoznavnost na ravni dr�ave in obenem tudi prilo�nost, da Velenjčanom omogoči ogled umetni�kih zvrsti, ki so v regiji redkeje prisotne. Premierna uprizoritev opere v Ljubljani bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma 5. novembra. �PELA O�IR 

 
Vse pravice pridrane © 2016 | Oblikovanje martinrotovnik.com