1 2 3
 

SKGG

NAPOVEDUJEMO/NEXT PERFORMANCES:

Tomaž Svete: ADA
libreto: Ivo Svetina
Premiera: 24. 10. 2017, SNG Opera in balet Ljubljana, dvorana -3
Reprizi: 27. 10. 2017 in 3. 11. 2017

Dean Burry: HOBIT
libreto po knjigi J. R. R. Tolkiena
Premiera: 6. 12. 2017, Cankarjev dom, Linhartova dvorana

Reprize: 
 

7., 8., 9., 10. in 29. 12. 2017; 

4. in 5. 1. 2018; 

18., 19., 20. in 21. 3. 2018

 

 

Pavel Mihelčič: BOŽJI DELEC/THE GOD PARTICLE


Libreto Milan Dekleva


KC Janeza Trdine Novo mesto; 30. 1. 2018

 

 
S. McNeff: NEŽNI VELIKAN/GENTLE GIANT
Cankarjev dom, 27. in 28. marec 2018


SLOVENSKO KOMORNO GLASBENO GLEDALIŠČE - SKGG
(KOMORNA OPERA)

Slovensko komorno glasbeno gledališče je bilo ustanovljeno leta 1996. Od leta 2008 je društvo v javnem interesu. Njegovi člani so številni znani slovenski glasbeniki, gledališki in kulturni delavci. Nameni in cilji SKGG so uprizarjanje komornih oper vseh obdobij, predvsem pa del iz obdobja glasbenega baroka in sodobnih del tujih in slovenskih skladateljev. 

Sodelujemo z različnimi gledališkimi in glasbenimi ustvarjalci in poustvarjalci. Povezujemo se z organizacijami in institucijami, ki se želijo ukvarjati in sodelovati pri komorni glasbeno-gledališki produkciji.

Spodbujamo nastajanje novih komornih oper slovenskih skladateljev in piscev besedil in v ta namen objavljamo razpise za nova tovrstna glasbeno-gledališka dela.

Pripravljamo tudi koncerte komorne glasbe.

Koproducenti naših predstav so: Cankarjev dom, SNG Opera in balet Ljubljana, Akademija za glasbo, Festival Velenje, Glasbena Matica, Imago Sloveniae
Naši podporniki so: Ministrstvo za kulturo, Mestna občina Ljubljana, Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji, Društvo slovenskih skladateljev, Ameriška ambasada v Ljubljani ...SLOVENIAN CHAMBER MUSIC THEATRE - SKGG 
(CHAMBER OPERA)

Slovenian Chamber Music Theatre was founded in 1996. In 2008 the association received the status of NGO in the public interest. Its members are well-known Slovenian musicians, theater and cultural workers.
Aims of SKGG are performing chamber operas from all periods, especially works from the period of baroque music and contemporary works of foreign and Slovenian composers. We work with a variety of theatrical and musical creators and performers. 

We connect with organizations and institutions who wish to take part in a chamber music-theater productions. 

We encourage Slovenian composers to create new chamber operas. 

We are preparing concerts of chamber music. 

Co-producers of our performances are: Cankarjev dom, Slovenian National Theatre Opera and Ballet Ljubljana, Academy of Music, Festival Velenje, Glasbena Matica, Imago Sloveniae Our patrons are the Ministry of Culture, Municipality of Ljubljana, the Italian Institute for Culture in Slovenia, the Slovenian Composers Society, the American Embassy in Ljubljana

 

 

 
Vse pravice pridrane © 2016 | Oblikovanje martinrotovnik.com